Mijn rapport

Logistiek

Powered by CONNECTED
DALI

Agrofood/Biobased

BioVoice
Smart Farming
Human Capital
BioBase4SME
Hightech meets Telers

Hightech Maintenance

Breda Robotics
DCMC
SeaBioComp
Skillslab Lasrobotisering
Samenwerken voor het mkb

Creatieve dienstverlening

Themadag BUas
Creating Smart Businesses

Startups

Gravity Tray
SimpleTap

Groei MKB

Successtory Groei MKB
Symbiosis4Growth
Financieringstafel
Samenwerking in de regio

Vestigers

Michael Lewis: De blik naar buiten
Lead Me

Stuur mij deze rapportage toe

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Naar homepage Jaarverslag 2019 Smiley face Economic Board West-Brabant

Economic Board West-Brabant

Het zijn boegbeelden uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, de Economic Board West-Brabant. Vijf keer per jaar komen ze bij elkaar. Het commitment is groot, het doel is duidelijk: West-Brabant als hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen. Door te verbinden, te verslimmen en te verduurzamen.

Dit jaar is voor het eerst een economische agenda vastgesteld voor zeven jaar. Een totaalprogramma, waarmee de economische koers en ambitie van onze regio kan worden waargemaakt. Vanuit een echte Triple Helix-aanpak en met een extra stimulans vanuit de Regiodeal. De kracht zit in de sectoren weet de Board: daar vindt de uitvoering plaats. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de sectoren ligt bij de stuurgroepen, die de koers en voortgang afstemmen met de EBWB. Maar wanneer zijn we tevreden met de voortgang? Om dat te toetsen is er per sectorprogramma een monitor opgesteld, die de EBWB helpt om de voortgang van de programma’s te volgen. Daarmee krijgt de board verscherpt inzicht in resultaten en kan er tijdig worden bijgestuurd.

 

“De uitdagingen op onze markten worden steeds groter. Als triple helix partners moeten we daarom slim en duurzaam handelen. Dat vraagt om verbindingen, niet alleen sectoraal en regionaal maar juist ook cross-sectoraal en buiten de eigen regionale grenzen. Maar ook verbindingen met jong talent, start-ups, vernieuwend 0ndernemerschap en vooral ook de maatschappij. REWIN speelt daarin een onmisbare rol.”

– Albert Markusse, CEO Royal Cosun

 

“Als gemeente hebben we enerzijds te maken met gemeentelijke grenzen en belangen. Anderzijds realiseren we ons dat werkgevers en werknemers en daarmee de kennis & kunde zich niet laten beperken door diezelfde grenzen. Onze huidige economie bestaat uit productieprocessen die soms regio of land overstijgend zijn. Om onze regionale, en daarmee ook onze lokale, economie sterk te houden, is regionale economische samenwerking met bedrijfsleven, overheid en onderwijs van groot belang. Als EBWB hebben we daarvoor de Economische Agenda opgesteld; ‘waar zijn we als regio goed in en wat willen we versterken?’. De uitvoering organiseren we via de programma’s van REWIN”

– Miranda de Vries, burgemeester gemeente Etten-Leur

“Curio is dé beroepsopleider van de regio West-Brabant. We staan continu in verbinding met West-Brabantse bedrijven en instellingen. Zo bieden we onze studenten passende praktijkervaringen voor actuele functies in het beroepsonderwijs. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van onze studenten, bereiden hen voor, scholen hen bij en leren hen een leven lang te ontwikkelen met focus op het toepassen van nieuwe en duurzame technologieën in de beroepspraktijk. Daarnaast leveren we een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ‘Agenda beroepsonderwijs West-Brabant’, waarvoor de uitvoeringsprogramma’s van REWIN een belangrijke kapstok vormen.”
– Rob Neutelings, Voorzitter Raad van Bestuur Curio (voorheen ROC West-Brabant)

LEDEN VAN DE EBWB

 

De volgende personen maken deel uit van de EBWB.

 

Paul Depla, voorzitter EBWB

Boaz Adank, voorzitter Commissie van Advies Regio West-Brabant

Albert Markusse, Royal Cosun

Elisabeth Minnemann, Breda University of Applied Sciences

Rob Neutelings, Curio (voorheen ROC West-Brabant)

Jacqueline de Rijk-Heeren, Jan de Rijk Logistics

Henk Rosman, secretaris EBWB – REWIN West-Brabant

Paul Rüpp, Avans Hogeschool

Guust Verpaalen, Kameleon Solar

Miranda de Vries, gemeente Etten-Leur

Iwan de Waard, Improvia BV

Dennis van der Pas, uitvoerend secretaris EBWB – REWIN West-Brabant

 

Klik hier voor een foto-overzicht van de leden van de Economic Board West-Brabant.